امام صادق (ع) می فرمایند : إنَّ مِمّا يُزَيِّنُ الاسلامَ الاخلاقُ الحَسَنَةُ فيما بَينَ النّاسِ؛ خوش اخلاقى در بين مردم زينت اسلام است.

1- راه واندازی پایگاه سنجش سلامت بازنشستگان با حضور کارشناسان مستقر در خانه امید ارومیه

1-     راه واندازی پایگاه سنجش سلامت بازنشستگان با حضور کارشناسان مستقر در خانه امید ارومیه وارائه خدمات پزشکی ومشاوره از قبیل ( غربالگری فشار خون ، کنترل دیابت، کلسترول خون ، راههای پیشگیری از سرطان ، آموزش شیوه زندگی سالم ، راههای پیشگیری از مصرف دخانیات ، مشاوره های بالبنی، غربالگری بیماریهای تننفسی، آموزش راههای پیشگیری از بیماریهای عفونی دهان ودندان ، غربالگری پوست ومو

2-     راه اندازی کارگروه تغذیه وارائه راهها وشیوه های تغذیه سالم

3-     تشکیل شاسنامه الکترونیکی برای بازنشستگان

4-     صدور کارت سلامت